Ottoman Suites By Sera House | Sürdürülebilirlik

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

 

Hizmet vermekte olduğumuz ikinci derece tarihi eser olan yüz otuz beş yıllık konak otelimiz kültürel mirasımızdır.Konağımızın devamlılığını sağlamak ve gelecek nesillere aktarabilmek öncelikli amacımızdır. 

Buna bağlı olarak çevreye ve insana duyarlı işletme politikaları belirlemeye, koruma, dönüştürme ve geri dönüşüm için gerekli tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz.

Doğal kaynak tüketimimizi minimuma indirmeye gayret ediyoruz; bunun için doğaya uyumlu ürünler kullanıyor, bakım, onarım ve tadilat süreçlerinde geri dönüşümü esas alıyoruz. 

Katı ve bitkisel atıklarımızı düzenli olarak  ayrıştırmak amacıyla, ilgili kurumlarla yoğun işbirliğinde bulunuyor, elektrik ve su tüketimimizi azaltacak önlemleri düzenli olarak almaya gayret ediyoruz.

Otel restoran menümüzde, israfı önleyecek servis, ürün çeşitliliği ve sunumları tercih ediyoruz. Ayrıca mutfağımızda, artan yemeklerin ayrışımını yaparak bahçemizdeki ve bölgemizdeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz.

Ve son olarak ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm misafirlerimize verdiğimiz değer ve eşit hizmeti otelimizin en büyük zenginliği olarak görüyoruz.